Mga Nakasisigla

 • Mga Nakasisigla

  • Maging Positibo Dapat Tayo smile

   Ito ay isang katotohanan…
    
    
    
    
    
    
    

  • Sikap 2014-08-24 13_26_46-Slide2 - Windows Photo Viewer

   Isang nakalulungkot na katotohanan kapag ang isang tao ay nakararanas ng kabiguan, ilan sa kanila ay sumuko at ayaw magpatuloy…
    
    
    

  • Lakas ng Loob Presentation2

   Sa Mga Taong Nagsabing Hindi Ko Kayang Gawin Ito,
   Pwes Panoorin N’yo Ako!
    
    
    
    
    
    
    

  • Tagumpay images (2)

   Walang makatatalo sa isang taong ginagawa ang lahat ng bagay…
    
    
    
    
    

  • Mamuhay Ayon sa Kagustuhan Mo waves-1

   Huwag lamang sumunod sa agos ng dagat…
    
    
    
    
    
    

  • Buhay images (3)

   Ang isang tao ay nanirahan at namatay na para bang sila ay hindi kailanman umiral.